ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Νηπιαγωγείο μας απαρτίζεται από :

  •   1ο πρωινό-υποχρεωτικό τμήμα με 20 μαθητές,
  • 2ο πρωινό-υποχρεωτικό τμήμα  με 21 μαθητές,
  • ένα απογευματινό-προαιρετικό τμήμα με 14 μαθητές
  •  ένα τμήμα Ένταξης με 3 μαθητές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου